Chcesz zapoznać się z ofertą Naszej firmy później? Pobierz katalog w formacie PDF!

Maester
Usługi Archeologiczne Filip Brzeziński


Nasza specjalizacja

Nadzory archeologiczne

Badania powierzchniowe

Badania wykopaliskowe

Opracowywanie dokumentacji

Usługi archeozoologiczne

Badania geofizyczne

Prowadzenie kwerend źródłowych

…oraz

Firma Maester poczyniła znaczące inwestycje w wysokiej jakości sprzęt umożliwiający pełne wykorzystanie umiejętności naszej kadry.
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi możemy zaoferować Państwu specjalistyczne usługi na najwyższym poziomie.

Tachimetr laserowy bezlustrowy marki Stonex znajduje wiele zastosowań w nowoczesnej archeologii. Jest świetnym narzędziem do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów w terenie i wytyczania wykopów archeologicznych. Przy pomocy tachimetru można umiejscowić w układzie współrzędnych rozmieszczenie obiektów archeologicznych.

Sprzęt do przeprowadzania nieinwazyjnej prospekcji elektrooporowej i magnetycznej, umożliwiający lepsze rozmieszczenie wykopów i znaczące ograniczenie kosztów badań wykopaliskowych. Sprzęt taki znajduje także zastosowanie w płytkiej geofizyce inżynierskiej przy lokalizacji przebiegu instalacji rurociągowych czy telekomunikacyjnych.


Zapoznaj się z Naszą ofertą

Nadzory archeologiczne

Nadzory archeologiczne prowadzone podczas prac budowlanych, mają na celu ocalenie dziedzictwa archeologicznego na etapie realizacji inwestycji. Nasza firma oferuje także pomoc przy wszelkich formalnościach związanych z nadzorem. 

Usługi archeozoologiczne

Usługi archeozoologiczne polegają na analizie szczątków zwierzęcych, znalezionych podczas badań archeologicznych.

Prowadzenie kwerend źródłowych

wyszukiwanie i opracowywanie danych znajdowanych w archiwach, bibliotekach, muzeach, a także wszelkich aktach i bazach danych.

Opracowywanie dokumentacji

Oferujemy kompleksowe usługi dokumentacyjne, takie jak: profesjonalna fotografia archeologiczna i studyjna, dokumentacja rysunkowa oraz jej digitalizacja, wykonywanie analiz i raportów.

Badania powierzchniowe

Badania powierzchniowe mają na celu lokalizowanie nowych, dotąd nieznanych stanowisk archeologicznych, a także weryfikację już zlokalizowanych.

Badania wykopaliskowe

Badania wykopaliskowe (w tym badania ratownicze przed inwestycjami, badania sondażowe) podstawowa metoda ochrony dziedzictwa archeologicznego, polegająca na usunięciu wierzchnich warstw ziemi i zbadaniu zalegających w niej warstw kulturowych. Nasza firma oferuje także pomoc przy wszelkich formalnościach związanych z badaniami wykopaliskowymi. 

Badania geofizyczne

Badania geofizyczne polegają na wykorzystaniu nieniszczących metod do lokalizowania obiektów archeologicznych ukrytych pod ziemią. Zastosowanie tej metody pozwala znacząco obniżyć koszty badań wykopaliskowych.


Poznaj Nasz zespół

 • Filip Brzeziński Archeolog

  Jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako jeden z pierwszych w Polsce archeologów ukończył studia magisterskie ze specjalizacją geofizyka archeologiczna i obronił pracę dyplomową, w której interpretował wyniki badań nieinwazyjnych, prowadzonych na Górze Katedralnej w Chełmie. W czasie studiów archeologicznych Pan Filip kształcił się pod naukowym kierownictwem dr. Krzysztofa Misiewicza, zaś w tym roku kończy studia podyplomowe na kierunku geofizyka stosowana na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz zainteresowania najnowszymi metodami prospekcji archeologicznej, pan Filip posiada również bogatą wiedzę na temat średniowiecza w Polsce, ceramiki średniowiecznej oraz architektury. Odbył także liczne praktyki archeologiczne i geofizyczne, m.in. na Świętym Krzyżu (woj. świętokrzyskie), w Chełmie czy w Szurpiłach (woj. podlaskie), dzięki czemu posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Jako młody i pełen pasji badacz zapewnia naszej firmie nie tylko niezbędną wiedzę, ale również energię i gotowość do działania.

 • Anna Malinowska Archeolog

  Ukończyła z wyróżnieniem studia archeologiczne w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z niewielu w Polsce specjalistów zooarcheologów, zajmujących się analizą szczątków zwierzęcych odkrytych podczas badań wykopaliskowych. Jeszcze podczas studiów odbyła roczny staż u ówczesnego dyrektora IAUW, prof. dr. hab. Kazimierza Lewartowskiego. Podczas stażu zajmowała się między innymi tworzeniem baz danych stanowisk archeologicznych z okresu mykeńskiego. Po zakończeniu studiów Pani Anna brała udział w badaniach archeologicznych na stanowisku Święty Krzyż (woj. świętokrzyskie), pod przewodnictwem dr. Czesława Hadamika, podczas których zdobyła wymagane ustawowo doświadczenie zawodowe, stając się pełonoprawnym archeologiem. Pani Anna może się także poszczycić certyfikatem CPE (Certificate of Proficiency in English), potwierdzającego znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie w mowie i piśmie. Od 2013 roku Pani Anna z dumą tworzy przyszłość firmy Maester.

Skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami

Zostańmy w kontakcie

Zaciekawiła Cię nasza oferta? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do skontaktowania się z Naszą firmą poprzez formularz kontaktowy lub w tradycyjny sposób.


Biuro w Kielcach

 • Adres: 25-660 Kielce, ul. Szczygla 7/18
 • Telefon: +48 608 471 652
 • Email: kontakt@maester.pl

Biuro w Warszawie

 • Adres: 00-385 Warszawa, ul. Tamka 17/21
 • Telefon: +48 608 635 245
 • Email: kontakt@maester.pl